zondag 23 oktober 2011

Omroepfusies van alle tijden

De publieke omroepen gaan toch maar fuseren, meldde de Volkskrant deze week. Het gaat om fusies tussen de drie lang beoogde koppels TROS-AVRO, VARA-BNN en KRO-NCRV. De vermindering van het aantal omroepen moet bijdragen aan de 200 miljoen die het kabinet wil bezuinigen op de Publieke Omroep.
Fusieplannen zijn alles behalve nieuw voor het Nederlandse omroepbestel. Per slot van rekening is de oudste omroep AVRO ontstaan uit een fusie van twee radio-omroepen. In 1929 zijn er fusieplannen tussen de AVRO en VARA in het kader van een eventueel op te richten nationale omroep. AVRO oprichter Willem Vogt bleef zijn hele leven een voorstander van een nationale omroep, maar dat diende wel zijn AVRO te zijn. Als in de jaren zestig de TROS voortkomt uit het avontuur met het REM eiland en letterlijk aan land kruipt, is het de AVRO die een samenwerking voorstelt met de nieuwe omroepvereniging, maar die slaat het aanbod hooghartig af.
In de jaren tachtig overwegen AVRO, TROS en Veronica uit het publieke bestel te stappen om op een commercieel Nederland 2 verder te gaan, samen met uitgevers. Dat gaat niet door. Het omroepbestel biedt meer zekerheid en tussen Veronica baas Rob Out enerzijds en de AVRO en TROS anderzijds botert het ook al niet echt.
In 1990 is het VVD kamerlid Hermans die aanstuurt op fusies van omroepverenigingen. Zo zouden de omroepen beter kunnen concurreren tegen buitenlandse zenders en commerciële omroepen als het net gestarte RTL. Maar de omroepen voelen er niks voor. Fusies staan haaks op het bestel, zo luidt het argument. De VPRO zal nooit het gouden randje van de VARA worden, klonk het al eerder. Die VPRO had zelf ooit fusieplannen toen in 1971 de zendmachtiging van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) introk, en men wilde bekijken of een samenwerking mogelijk was.
De eerste echte omroepfusie van betekenis was die tussen NPS, Teleac en RVU in 2010. Zij besloten als NTR verder te gaan. NTR zegt dat door de fusie veel geld wordt bespaard op organisatie en gebouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten