zondag 1 juli 2012

Omroepen gaan toch fuseren

Op zaterdag 30 juni hebben de leden van de KRO en de NCRV ingestemd met de voorgenomen fusie van beide omroepbedrijven. Ook RKK en VKZ (IKON/ZvK) zullen zich, naar verwachting, aansluiten bij deze omroepcombinatie. Dit wordt het grootste omroepbedrijf in het hart van de Publieke Omroep. De speerpunten zijn kwaliteitsjournalistiek, levensbeschouwing en human interest. Uiterlijk 1 januari 2014 willen de KRO en de NCRV daadwerkelijk gefuseerd zijn.
De omroepen blijven niettemin hun eigen merk voeren. In de toekomst is er echter ook de mogelijkheid om programma's onder een gezamenlijk merk te brengen. De nieuwe Raad van Toezicht zal in het najaar van 2013 de nieuwe driekoppige directie benoemen, bestaande uit een directievoorzitter, een mediadirecteur en een zakelijk directeur. Door de fusie tussen KRO, NCRV, RKK en VKZ zullen er naar verwachting op termijn in totaal zo'n 100 banen verdwijnen. Bezuinigingen zullen worden gerealiseerd door verkleining van het management, samenvoeging van de ondersteunende afdelingen waardoor synergievoordeel wordt behaald, en besparingen op de huisvestingskosten, zodat de programmering zo min mogelijk geraakt wordt door de bezuinigingen. De fusieomroep zal in het huidige pand in Hilversum gevestigd blijven.
Al eerder gingen de ledenraad van de TROS en de Verenigingsraad van de AVRO akkoord met de fusieplannen van de twee omroepen. De beoogde fusiedatum van 1 januari 2013 wordt verschoven naar op zijn vroegst september 2013. Om definitief samen verder te gaan moeten de omroepen wachten tot een aanpassingen van de Mediawet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten