donderdag 6 december 2012

'Minderheden monddood gemaakt'

Naast de Joodse gemeenschap in Nederland reageren ook andere minderheidsgroepen in Nederland geschokt op het kabinetsvoornemen om hen geen toegang meer te geven tot de publieke omroep. Nu hebben Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Joden en Humanisten nog eigen zendtijd op de publieke netten. Maar als het aan staatssecretaris Dekker van de VVD ligt, komt hier een einde aan. Hij zet het budget van deze omroep per 2016 op nul. Wel vindt hij dat het gedachtegoed van de kleine levensbeschouwelijke omroepen ook in het nieuwe publieke bestel enigszins zichtbaar moet zijn. Dit voornemen staat in een brief die door het kabinet aan de Kamer is gestuurd. Een miljoen moslims zijn dan op geen enkele manier nog vertegenwoordigd binnen de publieke omroep. Hetzelfde geldt voor de andere minderheidsgroepen.
Ook vanuit de coalitiepartner PvdA klinkt zware kritiek op de plannen van de VVD- staatssecretaris . PvdA-prominent Jacques Wallage: 'Voor mij is het van het allergrootste belang dat de levensbeschouwelijke omroepen behouden blijven'. In het regeerakkoord, dat onlangs is gesloten, stond nog dat de minderheden hun omroepen zouden kunnen behouden. Wel zouden deze worden ondergebracht bij bestaande omroepverenigingen, om zo kosten te besparen. VVD-staatssecretaris Dekker heeft nu ondanks die toezegging besloten dat de minderhedenomroepen als zodanig ophouden te bestaan. CDA-prominent en oud-bewindsman Ernst Hirsch Ballin: 'Deze kleine, waardevolle omroepen laten zien hoe divers levensbeschouwelijke identiteit in Nederland in de 21ste eeuw is -  aan gelijkgezinden maar ook aan mensen die zich ervoor interesseren wat anderen beweegt. Als ze niet bestonden, zouden ze er juist moeten komen, en nu ze er zijn mogen we ze niet laten vallen.'
'De maatschappelijke rol van de kleine omroepen wordt sterk onderschat”, zegt bisschop Wierts namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 'Juist van binnenuit laten zien wat mensen beweegt is de rol van de kleine levensbeschouwelijke omroepen. Het zichtbaar maken van geloof, hoop en liefde. Door gelovigen zelf aan het woord te laten, door ze zelf te laten bepalen wat voor hen belangrijk is en dat te laten zien. Dat doen omroepen als RKK, IKON en de Joodse Omroep al heel lang.'
Hoogleraar en Kroonlid van de SER, Louise Fresco: 'Het is een onbegrijpelijke kapitaalvernietiging om bijvoorbeeld de HUMAN (Humanistische Omroep) maar ook de andere levensbeschouwelijke omroepen, die bij uitstek de diversiteit van de samenleving vertegenwoordigen en juist niet de vragen van de mainstream, uit het publieke bestel gooien!' Dat vindt ook Lodewijk de Waal van Humanitas: 'Levensbeschouwingen die de samenleving verrijken in woord en daad, moeten via de publieke omroep rechtstreeks gehoord kunnen worden. Zonder hen gaat diepgang verloren.'
Ook het Leger des Heils, dat via de IKON zendtijd krijgt, is zwaar gedupeerd, aldus luitenant-kolonel Ine Voorham. Zij noemt het kabinetsvoornemen onbegrijpelijk. Voorham: 'Het beëindigen van de zendtijd betekent het kwijtraken van een platform om een stem te kunnen zijn voor degenen die geen stem hebben'. Het Leger des Heils biedt onder meer onderdak aan daklozen in ons land. Oud Kamerlid en woordvoerder van de Hindoegemeenschap in Nederland, Ram Ramlal, noemt het plan van het kabinet een aanslag op de minderheden in ons land. 'Het is een grove miskenning van de pluriforme samenleving. Dit mag niet. Het is schandalig'.
Het woord is nu aan de Tweede Kamer die vandaag de brief van de staatssecretaris behandelt. Tal van prominenten doen een oproep aan de Kamerleden om de staatssecretaris te laten afzien van zijn voornemen om de kleine levensbeschouwelijke omroepen te elimineren. Oud PvdA-staatssecretaris Wallage: “Een teloorgang zoals nu voorgesteld, met hierbij ook de Joodse Omroep, zal het publieke bestel direct in het hart treffen”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten