dinsdag 11 december 2012

VVD wil discussie over websites omroepen

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) wil gaan bekijken of omroepen ook met de exploitatie van de websites binnen de grenzen van de omroeptaak blijven. Maandag werden de plannen rond de Mediabegroting 2013 besproken. Dat leverde nog niet veel concreets op.
Het kabinet wil belangrijke wijzigingen aanbrengen in het omroepbestel, mede ingegeven door nieuwe bezuinigingen. Bij elkaar moeten de omroepen driehonderd miljoen euro bezuinigen, waarbij de kleine levensbeschouwelijke omroepen zouden moeten verdwijnen, er geen geld meer zal zijn voor het Metropole Orkest, regionalen zouden worden ondergebracht op Nederland 3, en publieke omroep niet meer betaald zouden moeten worden op basis van ledenaantallen, maar op grond van kwaliteit. De oppositie vindt een groot aantal van deze voorstellen geen haalbare kaart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten