woensdag 31 juli 2013

'RTL: stop met onzinnige zuipprogramma’s'

RTL5 komt eind augustus met een nieuwe serie Oh oh Cherso. De alcoholbranche roept RTL op om te stoppen met dit soort programma's waarbij het alleen draait om alcoholmisbruik. Jongeren worden hierdoor geconfronteerd met beelden waaruit blijkt dat 'zuipen de norm is'. Alle inspanningen om jongeren op een verantwoorde manier met alcohol om te laten gaan, hebben last van dit soort programma's.
Jongeren drinken steeds minder. Minder vaak, minder veel en op minder jonge leeftijd. Toch bestaat in de beeldvorming het idee dat jongeren juist meer drinken. Dat beeld wordt hardnekkig in stand gehouden door programma's waarbij alcoholmisbruik lijkt te worden verheerlijkt.
STIVA directeur Peter de Wolf: "In het verleden heeft de alcoholbranche al eens gesproken met RTL om te stoppen met het programma Oh oh Cherso. Alle positieve ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar zijn met veel inspanningen van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Maar vooral door de inspanningen van ouders en jongeren zelf. Een programma als Oh oh Cherso werkt contraproductief op al die inspanningen en de positieve resultaten die zij hebben opgeleverd."
De Wolf: "Misschien klinkt het vreemd dat deze oproep van de alcoholbranche vandaan komt. Toch is dat niet zo. De alcoholbranche is verantwoordelijk voor een product dat gelukkig door de overgrote meerderheid op een verantwoorde manier wordt gedronken. Maar we snappen ook dat er een negatieve kant aan ons product zit wanneer mensen excessief drinken. Daarom zijn we al meer dan 30 jaar actief om verantwoorde consumptie aan te moedigen. Dat doen we bijvoorbeeld via de slogan: 'Geniet, maar drink met mate', maar ook met 'Geen 16? Geen druppel', de BOB campagne en tal van andere activiteiten. En we doen het ook niet alleen: waar mogelijke werken we samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Kortom: het gaat om een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook RTL hoort bij de Nederlandse samenleving en zou zich moeten realiseren dat zij invulling moet geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid rond het thema 'alcohol en jongeren'. Daarom roepen we RTL op om het programma Oh oh Cherso niet uit te zenden".

woensdag 24 juli 2013

Televisielandschap digitaliseert verder

Het Nederlandse televisielandschap digitaliseert steeds verder. 81 procent van de huishoudens heeft nu de mogelijkheid digitaal televisie te kijken. Dat blijkt uit de Media Standaard Survey (MSS) van TNS NIPO.
In de tweede helft van 2012 was het percentage digitale ontvangst nog 77 procent. Inmiddels geeft 55 procent van de huishoudens aan een digitale aansluiting via de kabel te hebben. Tien procent ontvangt televisie via Digitenne op één van de toestellen en 6 procent heeft een schotel. Negen procent van de huishoudens heeft een IPTV aansluiting, glasvezel is in zes procent van de huishoudens te vinden als bron van digitale ontvangst. In de tweede helft van vorig jaar waren deze percentage resp. acht en vier procent.

vrijdag 5 juli 2013

Tweede Kamer stemt in met afschaffen programmaraden

De Tweede Kamer heeft de wijziging van de Mediawet met daarin bepalingen voor de verspreiding van radio- en tvprogrammakanalen aangenomen. Met deze wijziging worden programmaraden afgeschaft. Pakketaanbieders (kabelexploitanten en andere aanbieders) worden verplicht een standaardpakket van 30 zenders door te geven, met daarin een aantal must carry-zenders.
Daarmee geeft de Tweede Kamer aan de instelling van een geschillencommissie achter de hand te willen houden. Bijvoorbeeld wanneer uit de Mediamonitor, ander onderzoek of klachten van kijkers blijkt dat pakketaanbieders uit zichzelf wensen van kijkers onvoldoende honoreren dan wel de klachtafhandeling onvoldoende serieus nemen.
De amendementen over verplicht kijkersonderzoek of een verplichte geschillencommissie hebben geen meerderheid behaald. Programmaraden betreuren het feit dat de Tweede Kamer deze mogelijkheden voor daadwerkelijke consumenteninvloed niet heeft opgepakt.
In het najaar volgt behandeling in de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is nog onduidelijk.