woensdag 25 september 2013

Lokale publieke omroepen gaan streekomroepen vormen

De lokale publieke omroepen hebben vergaande besluiten genomen over de toekomst van de sector. Zij zoeken de weg regionale samenwerking en landelijke collectieve voorzieningen voor bijvoorbeeld digitale distributie. Zo worden per 1 januari 2014 formele regio's gevormd waarbinnen de omroepen samenwerken aan de realisatie van één media-aanbod voor de burgers in dat gebied. Zo ontstaan 50 tot 100 regionale mediacentra die dagelijks nieuws uit de leefwereld van de burger bieden op radio, televisie en internet, op basis van een professionele bedrijfsvoering en journalistiek.
Met meer dan 20.000 medewerkers is de lokale publieke omroep als geen ander in staat om nieuws en informatie te brengen vanuit de haarvaten van de samenleving. Zo toont het recente rapport Nieuwsvoorziening in de regio van het Stimuleringsfonds voor de Pers aan, dat de lokale publieke omroep een cruciale waakhondfunctie vervult in de lokale en regionale democratie. De samenwerking in de regio versterkt de lokale journalistiek en borgt onafhankelijke lokale nieuwsgaring. De fijnmazigheid en kleinschaligheid blijft door de samenwerking behouden, terwijl de schaalgrootte voldoende garantie biedt voor continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo zijn de lokale publieke omroepen een waardevolle partner voor andere mediaorganisaties, binnen en buiten het publieke omroepbestel, en voor burgers en organisaties als lokaal nieuws- en informatieplatform.

Uitgesteld kijken slaat aan onder jeugd

Jongeren tot negentien jaar zijn de snelst groeiende gebruikers van ‘uitgesteld kijken’, of: on demand televisie. Deze groep groeide met een factor vier tussen 2008 en 2012. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek van Stichting KijkOnderzoek (PDF). Het is op zich niet verrassend dat deze kijkersgroep groeide, want on demand tv won over de volle breedte aan populariteit. Jongeren slaan er echter meer op aan dan de groep van twintig jaar en ouder.

Omroepen willen beleving digitaal verlengen

Commerciële en publieke omroepen proberen de kijker nog meer bij programma’s te betrekken. Via apps en in het geval van de VPRO een digitale tv-zender met een wekelijkse programmering. Gisteren presenteerden zij hun crossmediale activiteiten op Cross Media Café in Hilversum. Tot voor kort werden kijkers van Boer Zoekt Vrouw een week lang in spanning gehouden. “In de tussentijd was het niet de bedoeling dat de boeren hun mond opendeden”, vertelde Patrick de Koning, hoofd nieuwe media KRO, gisteren op het Media Park in Hilversum. Met de start van Boer Zoekt Vrouw Internationaal is de formule veranderd. In de Boer zoekt Vrouw Videochat op internet zijn voor het eerst nieuwe scènes te zien van Yvons bezoek bij de boeren. En wie echt niks wil missen kan altijd nog de bijbehorende app downloaden. Met de laatste nieuwtjes, weetjes en de boeren barometer die je vertelt wat voor weer het wordt.