dinsdag 25 november 2014

Hilversum: geef mediasector positieve impuls

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders roept staatssecretaris Dekker op om de mediasector komend jaar een positieve impuls te geven. Aanleiding is de behandeling van de Mediabegroting 2015 door de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer.

De gemeente Hilversum ziet dagelijks dat de mediasector onder de juiste condities een heel grote bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie en maakt zich zorgen voor de toekomst, omdat de huidige regelgeving een remmende werking kan hebben op de innovaties.  De mediasector is zich in hoog tempo aan het omvormen. Nederland en Hilversum zijn gebaat bij vernieuwing en steunen deze. Om die reden is Hilversum bestuurlijk trekker van het netwerk CLICKNL | Media&ICT binnen de Topsector Creatieve Industrie.

“In onze stad wordt 24/7 in en aan de media gewerkt”, staat in de brief van het college naar de Tweede Kamer. “Niet alleen aan televisieprogramma’s met een bereik van miljoenen, maar ook aan hoogtechnologische ontwikkeling en innovaties in de sector, waaronder vele ‘cross-overs’ met andere sectoren als zorg, gaming en ICT.”

Tegelijkertijd zijn de effecten van beleid uit Den Haag ook als eerste zichtbaar in Hilversum. “Ik hoef u maar te wijzen op de honderden ontslagen die vallen als gevolg van de bezuinigingen in de komende jaren. Niet alleen bij de publieke omroep, maar vooral ook bij commerciële partijen in de mediasector. Tevens zijn wij ons bewust van de noodzaak tot hervormen ook in het mediabestel, zoals bijvoorbeeld vermeld in het rapport De tijd staat open van de Raad voor Cultuur.”

In de brief, die ondertekend is door burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Wimar Jaeger van Media, nodigt de gemeente Hilversum Staatssecretaris Dekker en zijn woordvoerders uit de Tweede Kamer uit voor een open gesprek. Zij willen graag met de staatssecretaris spreken over het versterken van de media-industrie en de Nederlandse voortrekkersrol, vanuit zowel commercieel als publiek perspectief. Het voornemen is om dit gesprek in februari 2015 plaats te laten vinden.

maandag 24 november 2014

NOS: geen bod op de UEFA Champions League

De NOS heeft geen bod gedaan op de rechten van de UEFA Champions League voor de periode 2015-2018. De deadline daarvoor was vandaag om 12.00 uur.

Algemeen directeur Jan de Jong: “Het besluit om niet mee te bieden is een keuze. Door de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en II is de NOS gedwongen prioriteiten te stellen en keuzes te maken. De NOS vindt het daarbij van het grootste belang om de nieuwsvoorziening te ontzien en binnen het sportbudget geen geld weg te halen bij de verslaggeving van andere sporten dan voetbal; juist ook omdat andere commerciële omroepen daar weinig tot geen aandacht aan besteden. Niet bieden op de grootste en belangrijkste clubcompetitie ter wereld is dus een rechtstreeks gevolg van dat beleid. Het is niet anders. Jammer is het wel. Vanwege het journalistieke belang, maar ook omdat de UEFA Champions League voor een uniek bereik onder jongeren zorgt. Gemiddeld kijkt 21,5% in de leeftijdsgroep 15-34 jaar naar dit voetbal. Het weekbereik van de jongerenzender NPO 3 neemt met 16% toe door de UEFA Champions League. Geen enkel ander programma scoort vergelijkbare cijfers.”

Publieke omroep moet ook online meer kunnen experimenteren

De publieke omroep moet op alle platforms actief zijn. Om zijn publieke taak uit te kunnen oefenen moet het aanbod daar zijn waar het publiek is en waar het publiek zich naartoe beweegt. Dit is in toenemende mate het internet en on demand-aanbod. Dat zegt staatsecretaris Sander Dekker in een beleidsnotitie Sander Dekker die vandaag met de Kamer wordt besproken.

Programma’s bereiken het publiek steeds meer via het open internet in plaats van via de traditionele omroepnetwerken, stelt Dekker vast. Het traditionele onderscheid tussen contentaanbieders en distributeurs verdwijnt bovendien snel, waardoor de media en telecommunicatiesector steeds meer met elkaar verweven raken. Distributeurs hebben zich ontwikkeld tot multimediale bedrijven (pakketaanbieders) die zelf ook content aankopen en rechtstreeks distribueren buiten omroepen om.

dinsdag 18 november 2014

Breder zenderaanbod zorgt voor extra tevreden televisiekijker

Kijkers die de keuze hebben uit meer zenders blijken extra tevreden te zijn. Dat blijkt uit de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media. Gemiddeld geven Nederlanders hun televisieabonnement het cijfer 7,5. Zo’n driekwart van de respondenten vindt het zenderaanbod compleet en overweegt niet van abonnement te veranderen.

Het Commissariaat heeft dit onderzoek onder meer uitgevoerd om de effecten te bekijken van de wetswijziging Must Carry die staatssecretaris Dekker per 1 januari heeft doorgevoerd. Met de Must Carry is bepaald dat digitale zenderpakketten uit tenminste 30 zenders moeten bestaan. Daarnaast moeten aanbieders van digitale zenderpakketten de Nederlandse en Vlaamse publieke zenders verplicht doorgegeven. Toezichtmaatregelen van het Commissariaat hebben er onder meer in geresulteerd dat Digitenne vanaf 1 oktober alle drie de Vlaamse zenders doorgeeft.

Het onderzoek is een momentopname die relatief kort na de inwerkingtreding van de Must Carry regelgeving heeft plaatsgevonden. Aangezien het effect van de wetswijziging op de langere termijn nog moet blijken, blijft het Commissariaat de invulling van de zenderpakketten en de tevredenheid van de kijker nauwlettend volgen. In 2015 vindt een vergelijkbaar onderzoek plaats. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in de Mediamonitor 2015.

donderdag 23 oktober 2014

VPRO opent medialab in Eindhoven

De VPRO zoekt structurele samenwerking met ontwerpers, uitvinders en mediamakers. Volgend jaar vestigt de omroep een eigen medialab op het voormalige Philips-terrein in Eindhoven. Hier wil de VPRO, samen met de gemeente Eindhoven, participeren in de nieuwste ontwikkelingen.

Mary-Ann Schreurs, wethouder van Innovatie en Cultuur, Ton van Gool, projectleider VPRO@Strijp-S vanuit de gemeente Eindhoven, Lennart van der Meulen, directeur VPRO, en Geert-Jan Bogaerts, hoofd VPRO Digitaal, lichten vanmiddag de plannen toe in het VPRO paviljoen, dat ter gelegenheid van de Dutch Design Week op Ketelhuisplein in Eindhoven staat.

vrijdag 17 oktober 2014

NPO lanceert vernieuwde app

De NPO heeft deze week de vernieuwde NPO-app gelanceerd. Met de nieuwe app is veel meer interactie mogelijk rondom de programma’s van de publieke omroep op de TV-kanalen NPO 1, 2, 3 en NPO Zapp.

Via de NPO-app zijn alle programma’s van de publieke omroep te bekijken en te beluisteren. Live en on demand. De vernieuwde app biedt veel extra informatie en interactie. Programma’s op de NPO-kanalen worden op je tablet herkend met behulp van audio-watermarking. Dat is een techniek die op basis van audioherkenning de NPO-app op je tablet automatisch koppelt aan de zender waar je naar kijkt. Audio- en omgevingsgeluiden worden niet opgeslagen.

Relevante informatie rondom een programma wordt automatisch gepresenteerd. Denk daarbij aan social media, programmagegevens en websites met meer informatie. Met de nieuwe update kan het publiek ook meedoen met programma’s die over een tweede scherm beschikken. De nacht van de popmuziek (NTR) is het eerste programma dat volledig gebruik maakt van de mogelijkheden van de nieuwe app. Op zaterdag 18 oktober a.s. kan het publiek kijken op NPO 3 en meedoen via de nieuwe NPO-app. Later dit jaar en in 2015 volgen meer publieke programma’s die gebruik gaan maken van de tweede schermfunctie. Alle tweede schermapplicaties zijn eenvoudig via één ingang –de NPO-app - te vinden.

Ook Ster Extra, de reclame-applicatie van Ster, is beschikbaar in de vernieuwde NPO-app. Ster Extra werkt als verlengstuk van een televisiecommercial. Terwijl de commercial op televisie te zien is profiteren kijkers direct van een verdiepende premiumactie. Denk aan kortingen, acties of samples.

De extra interactieve diensten zijn nu alleen nog mogelijk op de iPad. In 2015 kunnen ook andere tablets en smartphones gebruik maken van de extra diensten.
 

maandag 13 oktober 2014

De nieuwe publieke omroep: onderscheidender en creatiever

Om het publiek in de toekomst te voorzien van de allerbeste programma’s, staat de publieke omroep een grote verandering te wachten. De publieke omroep moet zich meer onderscheiden van de commerciëlen. De taak voor de publieke omroep wordt aangescherpt: informatie, educatie en cultuur. De beste en meest creatieve producenten krijgen direct toegang tot het bestel om vernieuwende programma’s te maken die het publiek nergens anders kan vinden. De publieke omroep wordt onderscheidender, innovatiever en slagvaardiger, want alleen zo heeft de publieke omroep een toekomst. Dat is de hoofdconclusie van staatssecretaris Sander Dekker (media) in zijn toekomstvisie op de publieke omroep.

Dekker kondigt in deze visie tal van maatregelen aan waardoor de publieke omroep de mogelijkheid krijgt om sterker, meer onderscheidend en innovatiever programma’s te maken voor een kritischer publiek dat steeds vaker zelf bepaalt wat, waar en wanneer er gekeken wordt. “Het medialandschap verandert in hoog tempo. Aanpassingen aan de publieke omroep zijn onontkoombaar,” aldus Dekker. “De publieke omroep moet de komende jaren stevig worden verbouwd om relevant te blijven.”

Het medialandschap verandert met de dag. Nieuwe (internationale) spelers vergroten het aanbod voor het publiek en dat zal in de toekomst verder toenemen. Het is de taak van de publieke omroep om onderscheidend aanbod met publieke waarde te maken. De overlap met de commerciële omroep moet worden beperkt en de publieke omroep krijgt de wettelijke taak om programma’s te maken die informeren, bijdragen aan educatie of raken aan onze culturele identiteit. Dat is een aanscherping van de huidige taak van de publieke omroep. “Programma’s die slechts amusement nastreven kunnen prima door de commerciëlen worden gemaakt en dus niet meer door de publieke omroep. Voor ieder programma moet het duidelijk zijn waarom daar belastinggeld in wordt gestoken,” aldus Dekker. “Ik heb liever dat de kijkers een programma op de publieke omroep waarderen met een tien, dan dat er tien kijkers meer afstemmen op een programma dat wel erg veel lijkt op dat wat ook elders te zien is.” Aan ieder publiek programma moet altijd een educatief informerend of cultureel doel ten grondslag liggen. Amusement kan daarbij een middel zijn, maar nooit een doel op zich.

Het monopolie van de omroepen wordt doorbroken, de omroepen zijn niet langer meer de poortwachters van Hilversum. De publieke omroep wordt opengesteld voor andere partijen dan de huidige 8 omroepen. Creatieve jonge makers, maar ook maatschappelijke en culturele instellingen krijgen rechtstreeks toegang tot de publieke omroep. Deze nieuwe makers kunnen zorgen voor betere, veelzijdige en meer vernieuwende programma’s. Hierdoor ontstaat er een creatieve competitie. Van het totale programmabudget van de publieke omroep staat 50% open voor deze creatieve programma’s via de competitie tussen externe partijen en bestaande omroepen. Creatieve en innovatieve publieke omroep in plaats van het opvullen van het uitzendschema en de belangen van de afzonderlijke omroepen. De publieke omroep wordt hierdoor relevanter voor nog meer Nederlanders.

Er komt meer zeggenschap voor de Nederlandse Publieke Omroep. De tijd vraagt om een slagkrachtige publieke omroep. Niet meer iedere omroep voor zichzelf, maar meer in gezamenlijkheid. Daarom zullen er verschillende taken worden overgeheveld van de 8 losse omroepen naar één NPO en de NPO gaat de gezamenlijke koers van de publieke omroep bepalen. Zo zal de publieke omroep verantwoordelijk worden voor alle programmarechten en de inkomsten hiervan komen dus ook ten goede aan de gehele publieke omroep en niet meer aan de individuele omroeporganisaties.

De regionale omroepen kampen met een dalend bereik, een sterk verouderd publiek en een verschuiving van het gebruik naar internet. Desondanks blijft de behoefte aan en het belang van nieuws en informatie over de directe leefomgeving onverminderd groot. De regionale journalistiek moet de rol van waakhond richting gemeenteraad en provinciehuis kunnen blijven spelen. Om de functie van de regionale omroep veilig te stellen, moet deze efficiënter worden georganiseerd zodat zoveel mogelijk belastinggeld gaat naar wat de kijkers en luisteraars belangrijk vinden: regionale programma’s van de hoogste kwaliteit. Daarvoor is verdere professionalisering nodig maar ook een meer gezamenlijke organisatie draagt hier aan bij. Daarbij valt te denken aan samenwerking tussen de ondersteunende afdelingen van de regionale omroepen, zoals salarisadministraties maar bijvoorbeeld ook gezamenlijke investeringen in techniek. Op de landelijke zenders komt er ruimte voor de regionale uitzendingen om zo het bereik te vergroten.

De hervormingsmaatregelen die het kabinet nu neemt om de publieke omroep klaar te maken voor de toekomst zijn het –voorlopige- sluitstuk van een eerder ingezette modernisering. De publieke omroep is inmiddels compacter en daarmee efficiënter: het aantal omroeporganisaties is afgenomen van 21 naar 8. Tevens vallen de regionale omroepen nu onder het Rijk in plaats van de provincie en is een aanvullende bezuiniging van 50 miljoen doorgevoerd. De Raad voor Cultuur publiceerde dit jaar een advies over de toekomst van het publieke mediabestel. Dekker kan zich zeer wel vinden in dit advies en gaat op sommige onderdelen verder. Alle maatregelen moeten waar mogelijk vóór, en in ieder geval vanaf 1 januari 2016 zijn beslag krijgen.

dinsdag 23 september 2014

Centrale distributie radio- en TV-signalen lokale publieke omroepen

Op 22 september 2014 is door de vereniging van kabelbedrijven (NLkabel), de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en telecombedrijf KPN een convenant ondertekend. Hiermee wordt de ambitie en intentie uitgesproken om de signalen van de omroepen centraal te verzamelen en aan te bieden aan de pakketaanbieders. Daarmee vergroten de omroepen hun bereik, krijgt de burger meer mogelijkheden om lokale content te consumeren en kunnen pakketaanbieders deze unieke content effectief en efficiënt in hun zenderaanbod opnemen.

De Mediawet breidt sinds kort de must carry-status van publieke lokale omroepen uit naar alle relevante pakketaanbieders. Via het centrale distributieplatform (de OLONMediahub) kunnen de omroepen hun signalen aan hen aanleveren. Bovendien vormt lokale content een uniek aanbod aan de consument in de wereldwijde toename van nieuws en informatie. Voor pakketaanbieders kan hoogwaardige lokale content dan ook een belangrijke verrijking zijn van hun radio- en TV-pakket.

Tegelijkertijd zetten de lokale publieke omroepen in op de vorming van circa 100 streekomroepen: samenwerkingsverbanden van lokale omroepen, die gezamenlijk zorgdragen voor één lokaal toereikend media-aanbod in de leefwereld van de burger. Naast regionale kennis- en krachtenbundeling zijn landelijke voorzieningen daarbij randvoorwaardelijk, zoals een technologische infrastructuur voor de contributie en distributie van content, live en on demand. Het convenant verzekert de lokale publieke omroepen er van dat investeringen in een dergelijke collectieve infrastructuur toekomstvast zijn. Bovendien is deze duurzaamheid een eis van de overheid voor bijdragen aan de realisatie daarvan.

woensdag 10 september 2014

Technologie verandert tv-sector radicaal

Technologie is geen barrière meer voor hoe we content toegankelijk maken, TV kijken en reclame maken. De Nederlander heeft gemiddeld 4,3 mobiele apparaten tot zijn beschikking, de mogelijkheden van de cloud, een betere connectiviteit en de grootste keuze uit content dan ooit. Dit verandert de waardeketen binnen de TV-sector radicaal. Dit concludeert Deloitte in haar onderzoek dat zij samen met GfK en SPOT uitvoerde en dat de impact van nieuwe technologieën op het kijkgedrag van Nederlanders in kaart brengt.

Door nieuwe technologieën en digitalisering verandert de waardeketen van de TV-sector. Enerzijds innoveren bestaande spelers, anderzijds wordt de sector betreden door nieuwkomers zoals ‘Over the Top’ (OTT) -spelers zoals Netflix en Amazon. Zij bedreigen de status quo door zich op te werpen als producenten. Daarnaast stomen kabelmaatschappijen op door te investeren in content en het nemen van participaties in omroepen. “Dit alles vergroot de keuzemogelijkheden van de consument. Mogelijk ontstaat er daardoor een aggregator die beschikbare OTT-diensten combineert. Het spel om de beste marktposities is nog lang niet uitgespeeld, maar technologie groeit exponentieel en lange termijn strategieën van zowel producenten, omroepen als distributeurs moeten daarom nu al aangescherpt worden. Alleen dan zijn zij voorbereid op de radicale veranderingen die gaan komen,” concludeert Van der Donk.

Een van de grootste trends binnen de TV-sector is Video On Demand (VOD), wat uitgesteld kijken mogelijk heeft gemaakt. Van de ondervraagde consumenten heeft 56 procent de afgelopen maanden gebruik gemaakt van een VOD-service. Daarbij gaat het niet alleen om gratis diensten zoals Uitzending Gemist, maar ook om betaalde diensten zoals HBO en Netflix. Van de Nederlandse huishoudens heeft 9 procent, naast hun reguliere TV-betaalpakket, al een abonnement op een betaalde VOD-dienst. “Wij verwachten dat het gebruik van VOD in Nederland zeer snel toeneemt, doordat steeds meer spelers VOD zullen aanbieden. Deze groei zal echter vooral complementair aan het lineaire TV-kijken plaatsvinden,” aldus Marieke van der Donk, director en media-expert bij Deloitte.

In Nederland heeft 43 proceny van de consumenten enkel een basis TV-pakket, in 2012 was dat nog 58 procent. Daarbij is nu 24 procent abonnee van een betaal-TV dienst, 6 procnt maakt gebruik van pay-per-view TV. Long-tail kanalen, gericht op een specifieke kijkersdoelgroep, winnen ook aan marktaandeel. Hier maakt 9 procent gebruik van en 12 procent heeft een premium TV- of VOD abonnement. Ook zegt de helft van de Nederlandse consumenten bereid te zijn om 10 euro voor een extra TV-kanaal te betalen dat hun interesse heeft, daarbij gaat het vooral om films, misdaadseries en sport.

TV kijken heeft een belangrijke sociale factor. De helft van de Nederlanders kan zich geen leven zonder tv voorstellen en een ruime meerderheid kijkt ter ontspanning. Ook kijken Nederlanders graag samen met anderen. Mede daardoor zijn social media een grote rol gaan spelen in deze sector. Ruim een derde van de Nederlanders stuurt wel eens een bericht naar anderen die naar hetzelfde programma kijken. Onder jongeren van 13-17 jaar is deze groep dubbel zo groot, namelijk 69 procent. “De waarde van TV is onder meer door social media toegenomen. Door social media kunnen TV-zenders draagvlak voor programma’s versterken, maar dit is zeker ook interessant voor multi-screen adverteerders. Door het toenemend aantal apparaten en nieuwe technologieën worden consumenten en adverteerders nog beter bediend dan voorheen en zijn zij ook beter in staat om rechtstreeks met elkaar te communiceren,” aldus Van der Donk.

 

woensdag 20 augustus 2014

'Het NPO-merk als optelsom van al het moois van de Nederlandse Publieke Omroep'

Vanaf deze heten de radiozenders en televisienetten van de Nederlandse Publieke Omroep anders. Een naamsverandering die nogal wat losmaakte. Bestuurder Shula Rijxman van de NPO geeft antwoord op een aantal vragen. 

Veel mensen vragen zich af waarom dit eigenlijk nodig is.
De mediawereld om ons heen verandert in snel tempo. Jongeren kijken steeds minder vaak programma’s op televisie en steeds meer online. Op deze ontwikkeling speelt de Nederlandse Publieke Omroep tijdig in. In dit mediageweld zijn er namelijk maar een beperkt aantal plekken te vergeven. Op de smart-tv is bijvoorbeeld maar 1 knop beschikbaar voor alle programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep.

Maar toch: iedereen kent Nederland 1 en Radio 1. Het is toch bekend dat dit de publieke omroep is?
Er worden vele honderden mooie uitzendingen door de omroepen gemaakt. Grootste risico is dat ons aanbod versnippert raakt en dat het publiek het niet meer terug kan vinden. Het NPO-merk is de optelsom van al dat moois. We willen gewoon eenvoudig terug te vinden zijn. Dat verdienen die programma’s ook en dat is ook onze opdracht!

Gooien jullie niet bekende en sterke merken weg?
We gooien niets weg, er komt iets ondersteunends bij. De publieke omroep heeft verschillende sterke merken, en dat blijven ook sterke merken. Kijk maar naar de nieuwe logo’s: de 1-2-3 van de televisiezenders blijven sterk zichtbaar, de grijze NPO-ruit in het logo is juist ondersteunend aan de zenders en netten. We bundelen het met één herkenbare naam: NPO.

Waarom ziet het logo van NPO 3FM en NPO Zapp er zo anders uit?
Dit zijn zenders die zich richten op jongeren en kinderen. Het is een bewuste keuze om voor deze specifieke groep kijkers en luisteraars het logo zo vorm te geven. Dit hebben we uitgebreid onderzocht en getest onder jongeren, we hebben ze de logo’s voorgelegd en dit is het resultaat.

Het zou toch al veel eerder gebeuren?
Stapsgewijs is het NPO-merk de afgelopen maanden al doorgevoerd: de NPO-portal, de NPO-app, de NPO-themakanalen en nu als laatste stap de nieuwe logo’s op radio en tv. Het is natuurlijk wel het meest zichtbare voor kijkers en luisteraars.

Wat is de volgende stap? Verdwijnen straks de omroeplogo’s ook?
Dit is de laatste stap, het doorvoeren van het NPO-merk op radio en tv. De omroeplogo’s blijven gewoon zichtbaar in beeld. De omroepen die al die mooie programma’s maken en ook ruimte krijgen en houden om herkenbaar te zijn. Dat staat los van het NPO-merk dat al die programma’s bundelt.

Was het lastig om dit door te voeren?
Laat ik eerlijk zijn: we hebben natuurlijk best wat weerstand gehad. Veel mensen vroegen zich af waarom dit nodig was, ook bij de omroepen. Maar inmiddels is dat achter de rug en maken we met elkaar deze stap. NPO staat voor wat wij zijn: Nederlands en voor het publiek. En daar zijn we trots op en laten we ook zien!

Traditionele media worden ouderwets geconsumeerd

Traditionele media worden in Nederland nog op een traditionele wijze geconsumeerd. Tv kijken doen we via het tv toestel, de krant lezen op papier en radio luisteren via het radiotoestel. Dit zijn enkele conclusies uit de extra analyses die SPOT door René van Beers van Tilburg University heeft laten uitvoeren.

Tablets en smartphones hebben nog steeds enorme invloed op het mediagedrag. Van alle media besteden we verreweg de meeste tijd aan het tv kijken, nog altijd bijna 3 uur per dag. Aan internet besteden we 103 minuten per dag: surfen, sociale media, mailen en luisteren naar muziek.

Niet internet, maar radio is op televisie na het meest geconsumeerde medium. Gemiddeld ligt de luistertijd op twee uur per dag.

dinsdag 12 augustus 2014

NPO Plus via HbbTV alleen op Samsung televisies

De uitgesteld kijken-dienst NPO Plus is vooralsnog alleen via Samsung televisiemodellen vanaf 2013 via de HbbTV-omgeving van de Nederlandse publieke omroep (NPO) beschikbaar. Dat meldt TotaalTV. Oudere televisiemodellen van Samsung die wel HbbTV ondersteunen, kunnen alleen Uitzending Gemist weergeven. Dat geldt ook voor HbbTV-televisies van andere merken zoals LG, Sony en Philips. De NPO heeft op 24 juli een nieuwe HbbTV-omgeving in gebruik waar NPO Plus een onderdeel van is. Maar alleen met Samsung heeft de NPO overeenstemming voor het aanbieden van NPO Plus bereikt.

Aandeel uitgesteld tv-kijken neemt iets af

Het aandeel van uitgesteld tv-kijken in de totale kijkdichtheid van Nederlandse consumenten loopt iets terug. Dat bijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). In juni ging het nog om een aandeel van 3,7 procent te zijn, met een gemiddelde kijktijd van 195 minuten. Mogelijk heeft het Wereldkampioenschap voetbal, dat plaatsvond van 12 juni tot en met 13 juli, invloed gehad op de cijfers. Deze wedstrijden werden immers live uitgezonden.

dinsdag 15 juli 2014

Miljoenenpubliek voor NOS WK site en NOS apps

De NOS WK site is door 10,8 miljoen unieke bezoekers bezocht. Een absoluut record. Het ‘Sotsji-record’ voor de NOS Olympische Spelen site (6,1 miljoen unieke bezoekers in totaal) is hiermee voorbij gestreefd, meldt Lara Ankersmit van de afdeling Digitale Media. De site werd vooral goed bezocht op de dagen na succes van het Nederlands elftal. Video’s, het WK speelschema, liveblogs, artikelen en de Playercam stonden dagelijks in de top 10 van best bezochte pagina’s.
 
De NOS FIFA WK app, waarme. alle goals vanuit verschillende camerastandpunten konden worden teruggekeken, was eveneens een succes: al na het eerste weekend telden deze app meer dan een half miljoen gebruikers. Nooit eerder was een app van de NOS zo snel zo succesvol. In totaal is de app 900.000 keer gedownload, had de app ruim 12 miljoen contacten en 50 miljoen pageviews. De app stond lang op nummer 1 in de app stores van Apple en Google. De NOS FIFA WK ontving resp. 3,5 en 4 sterren in de Apple en Google stores en vele enthousiaste reacties van gebruikers.

Ook de NOS apps (NOS.nl/app) profiteerden van het WK en werd aanzienlijk meer gedownload én gebruikt tijdens het WK. Op Facebook en Twitter hebben de NOS accounts veel aandacht gekregen, het NOS Sport account op Twitter is meer dan verdubbeld in volgers. NOS artikelen en video’s zijn vele malen ‘geliked’ en gedeeld op Facebook.

De NOS Sport app op connected TV is fors meer gebruikt tijdens het WK. De HbbTV WK app heeft aangetoond dat er tijdens grote evenementen ruimte is voor extra content en informatie op het TV scherm.

NPO vreest inbranden schermen

In Hilversum is onrust ontstaan over de felgekleurde logo's van de publieke netten 1, 2 en 3. Die kunnen door inbranden blijvende schade toebrengen aan televisieschermen, waarschuwt NPO-directeur Frans Klein. Hij vreest voor claims van tv-bezitters die zouden kunnen oplopen tot in de miljoenen euro's.

Om het inbranden te voorkomen zouden de logo's in de eerste en de laatste 30 seconden van elk programma in kleur mogen worden getoond. In de tussenliggende periode zouden ze doorschijnend wit moeten worden. Klein stelt dat er sinds enige tijd klachten binnenkomen van tv-bezitters over het inbranden van de logo's van Nederland 1, 2, 3 en Zapp (verantwoordelijk voor de jeugdprogramma's) en de European Broadcasting Union (EBU) waarschuwde al in februari 2010 voor het inbranden van televisielogo's van met name plasmaschermen.

donderdag 10 juli 2014

Nederland-Argentinië meest bekeken tv-programma aller tijden

De halve finale tussen het Nederlands elftal en Argentinië gaat de boeken in als meest bekeken televisieprogramma aller tijden. De live-uitzending van de ontmoeting met de Zuid-Amerikanen was gisteravond goed voor gemiddeld 9,1* miljoen kijkers. Het oude record van ruim 8,5 miljoen dateerde van 30 juni 2004, toen Oranje tegen Portugal speelde om een finaleplaats van het Europees kampioenschap.

Toen om 23.52 uur duidelijk werd dat moest worden verlengd, zaten 9,4 miljoen mensen aan de buis geluisterd. De absolute piek van 9,6 miljoen lag aan het einde van de eerste helft, rond de klok van 22.45 uur.

#
Wedstrijd
Datum
Tijd
Aantal kijkers (gem)
1
Nederland-Argentinië, 1/2 finale WK 14
09/07/14
21:58
9.055
2
Portugal-Nederland, 1/2 finale EK 04
30/06/04
20:38
8.512**
3
Nederland-Spanje, finale WK 10
11/07/10
20:16
8.512
4
Uruguay-Nederland, 1/2 finale WK 10
06/07/10
20:19
8.488
5
Portugal-Nederland, 1/8 finale WK 06
25/06/06
21.00
8.252

* Het betreft hier het aantal landgenoten dat het treffen tussen Nederland en Argentinië in de thuissituatie bij de NOS op Nederland 1 heeft gezien.

** Op basis van de hogere relatieve kijkdichtheid staat Portugal-Nederland in deze ranking op de eerste plaats.

dinsdag 1 juli 2014

Publieke omroepen mogen tot 2020 blijven uitzenden

Het Commissariaat voor de Media adviseert staatssecretaris Dekker van OCW negen omroepen een erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020. Het betreft de samenwerkingsomroepen AVROTROS, KRO-NCRV, VARA-BNN en de zelfstandige omroepverenigingen EO, Omroep MAX en VPRO. Powned, WNL en HUMAN dienen volgens de toezichthouder in aanmerking te komen voor een voorlopige erkenning. Ook stelt het Commissariaat vast dat alle omroepen voldoende leden hebben om voor een erkenning in aanmerking te komen.

Het Commissariaat stelt vast dat alle aanvragers over voldoende leden beschikken om voor een erkenning in aanmerking te komen. Dat geldt ook voor de drie omroepen die een voorlopige erkenning hebben aangevraagd en over tenminste 50.000 leden dienen te beschikken. Nieuwkomer HUMAN telt 68.261 leden, terwijl Powned 51.609 en WNL 52.966 leden bezitten.

De toezichthouder constateert belangrijke kwaliteitsverschillen tussen de omroepen in het stelsel van de interne beheersing en het interne toezicht. Het Commissariaat zal de komende periode nauwgezet toezicht houden of de omroepen hun interne toezicht op het gewenste hoge

maandag 23 juni 2014

Videoland komt met eigen serie

Videoland komt in maart 2015 met de eerste eigen serie getiteld ‘Zwarte Tulp’. In deze nieuwe Nederlandse dramaserie is te zien hoe twee families in de bollenstreek de concurrentie aangaan met het kweken van de zeldzame zwarte tulp. Te midden van geldproblemen, familiedrama en onmogelijke liefdes. Onder andere Huub Stapel, Anna Drijver en Benja Bruijning spelen mee in het eerste kwaliteitsdrama van Nederlandse bodem exclusief geproduceerd voor Videoland.

Naast voorgenoemde namen heeft de nieuwe Videolandserie nog meer bekende acteurs aangetrokken: Linda van Dyck, Roeland Fernhout, Pim Lambeau, Gijs Naber, Marcel Musters, Renee Fokker, Abbey Hoes, Willem Voogd, Puck van Stijn en Raymond Thiry. Aan dit rijtje wordt binnenkort nog een laatste naam toegevoegd.

De Videolandproductie ‘Zwarte Tulp’ biedt een spannende mix van mysterie, moord, wraak, liefde en dilemma’s rondom een onmogelijke missie, een onmogelijke liefde en een onmogelijke moord. Het eerste seizoen van de serie is in maart 2015 in zijn geheel te zien bij Videoland Unlimited. Daarnaast zullen de losse afleveringen per stuk te huur zijn. Meer informatie over de serie volgt later dit jaar.

vrijdag 20 juni 2014

Nederlandse digitale tv markt groeit naar 6,72 miljoen

In het eerste kwartaal van 2014 is de Nederlandse digitale tv-markt gegroeid met 0,9 procent naar 6,72 miljoen aansluitingen. Dit schrijft Telecompaper in haar kwartaalrapport over de Nederlandse televisiemarkt. Inclusief analoge tv-aansluitingen groeide de tv-markt naar 7,74 miljoen, waarvan 86,8 procent digitaal kijkt. Hierbij zitten wel 3,71 miljoen klanten die via de kabel kijken en dus ook analoge tv hebben. Door de groei van het aantal aansluitingen groeide de tv-omzet ook in het eerste kwartaal naar 402 miljoen euro.

maandag 2 juni 2014

SBS-zenders hoogst gezamenlijk marktaandeel sinds 2011

Het marktaandeel van SBS Broadcasting, bestaande uit tv-zenders SBS6, Net5 en Veronica, zit dit voorjaar flink in de lift. In april steeg het marktaandeel van de zendergroep al met 1,5 naar 21,5 procent - en was vlaggenschip SBS6 de snelste groeier met 10 procent (vorig jaar 7,6 procent). In de maand mei is de groep verder doorgegroeid naar 22,2 procent.

Hiermee is de SBS-groep de snelste stijger van de grote commerciële zenders. Terwijl de publieke omroep een daling liet zien van -5,8 procent. SBS6 weet veel kijkers aan zich te binden in de vooravond met Utopia. Met realityseries Andy&Melisa en Yolanthe wist de zender het marktaandeel op de vrijdagavond zelfs te verdubbelen. Uiteraard zorgde ook de uitzwaaiwedstrijden van het Nederlands elftal voor mooie cijfers. Net5 boekte succes met onder andere de finaleweek van MasterChef Holland, een sterke filmprogrammering en de Net5 series Dokter Hart en Grey’s Anatomy. Veronica’s Meimaand Filmmaand scoorde ook bijzonder goed.


dinsdag 27 mei 2014

Meer HbbTV bij NPO

Met ingang van vandaag biedt de NPO de kijker nog meer interactieve televisie via Hybride Televisie (HbbTV): TV en internet samen in één signaal. Deze dienst is beschikbaar via bijvoorbeeld de rode knop op de afstandsbediening. De kijker heeft daarmee direct toegang tot extra beeldmateriaal tijdens het NOS Journaal. Binnenkort zijn ook NPO Plus en het speciaal voor het WK voetbal ontwikkelde NOS WK TV met een druk op de rode knop te zien.

Uitzending Gemist, de programmagids en de publieke radiozenders zijn al beschikbaar via Hybride TV. Daar komt nu een fors aantal opties bij. Het NOS Journaal van 20.00 uur biedt vanaf vandaag extra beeldmateriaal gelinkt aan het onderwerp dat op dat moment wordt behandeld. Later wordt dit uitgebreid naar andere journaals en kunnen meer programma’s hier gebruik van maken. Tijdens het WK Voetbal kunnen kijkers allerlei extra beelden en informatie opvragen, bijvoorbeeld de statistieken van de wedstrijd. Maar ook herhalingen van doelpunten of de hoogtepunten van duels die tegelijkertijd worden gespeeld. De NPO werkt daarnaast aan een virtuele doventolk speciaal voor kinderen die gebarentaal kunnen volgen, maar nog niet kunnen lezen. Binnenkort is ook de nieuwe abonnementsdienst NPO Plus via Hybride televisie te ontvangen.

maandag 26 mei 2014

Actualiteiten en nieuws meest bekeken

Actualiteiten en nieuws zijn veruit de beste en meest frequent bekeken programmasoorten. Met name 55-plussers kijken vaker dagelijks naar actualiteiten en nieuwsprogramma’s en naar Nederland 1, 2 en 3. Kinderprogramma’s, comedyseries en muziekprogramma’s zijn relatief populair onder 13- tot en met 17-jarigen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Hoe willen televisiekijkers gegidst worden’ van het Bindinc. Kenniscentrum dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Veldkamp onder 1.280 respondenten in de leeftijd van 13 – 70 jaar.

De televisiekijkers zijn onderverdeeld in segmenten. Binnen het segment ‘interactieven’ vallen iets meer vrouwen dan mannen. Dit segment kijkt zowel lineair als non-lineair en veelal naar soap- en dramaseries, spelletjes en quizzen en realityprogramma’s. Het segment ‘functionalisten’ bestaat gemiddeld vaker uit mannen die vaker lager opgeleid zijn en vooral lineair naar nieuws, actualiteiten en sportkijken. De hoger opgeleiden vallen vaker onder het segment ‘innovatieven’, kijken het meest naar non-lineaire content en vooral naar politie- en misdaadseries, speelfilms en documentaires. Er zijn in totaal vijf segmenten televisiekijkers te onderscheiden.

Vooral jongeren gebruiken Youtube veel (61%). De website van uitzendinggemist wordt door 65% van de 13-70-jarigen dagelijks tot enkele keren per maand gebruikt.  Netflix, dat nog maar relatief kort op de Nederlandse markt is, is vooral populair bij de innovatieven (25%).

De respondenten gaven aan dat zij het meest naar RTL4 kijken, gevolgd door Nederland 1, SBS6 en de beide andere publieke omroepen. Bij 13-17-jarigen scoren Veronica en MTV het beste. De groep 55-70-jarigen kijkt overduidelijk het meest naar de drie publieke omroepen en de buitenlandse zenders Canvas, BBC1/BBC2, ARD en ZDF.

Het onderzoek ‘Hoe willen televisiekijkers gegidst worden?’ is tussen december 2013 en januari 2014 uitgevoerd door onderzoeksbureau Veldkamp in opdracht van Bindinc. In totaal hebben 1.280 respondenten tussen de 13 en 70 jaar de enquête ingevuld.

TV Everywhere leidt tot meer tv-kijken

Kijkers die meerdere apparaten gebruiken om televisie te kijken, kijken over het algemeen meer televisie. Die conclusie trekt Viacom in een studie TV Here, There, (Not Quite) Everywhere. Van de respondenten gaf 64 procent aan dat zij meer televisie zijn gaan kijken. Dat geldt nog meer voor de zogenoemde millennials. Het aloude tv-toestel blijft wel centraal in de televisiebelevenis, zeker voor live televisie. Daarna blijken apps en sites favoriet. De belangrijkste verklaring hiervoor is flexibiliteit: kijkers kunnen bepalen wanneer ze kijken. De bevindingen zijn goed nieuws voor aanbieders van betaalde televisie omdat een TV Everywhere strategie loyaliteit bevordert.

donderdag 1 mei 2014

SKO: penetratie van digitale tv naar 82 procent

In 2013 groeit de penetratie van digitale televisie door naar 82 procent van de Nederlandse huishoudens. Het aantal huishoudens met een connected TV stijgt ook significant naar 17 procent. Dat constateert de Stichting Kijkonderzoek. Circa 77 procent van de kijktijd in 2013 bestaat uit kijken naar een digitaal signaal.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de groei van online en mobiele apparaten. Meer dan de helft van alle Nederlanders 13+ heeft een smartphone. In 2013 verdubbelt het aantal tablet-bezitters naar 40 procent. 42 procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder geeft aan wel eens via connected devices zoals computers, tablets en smartphones naar televisieprogramma’s te kijken.

dinsdag 29 april 2014

Doorgifte HbbTV niet verplicht

Televisieaanbieders hoeven het HbbTV-signaal niet verplicht door te geven via hun netwerken. Dit bericht staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer. Daarmee sneuvelt een amendement dat Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) had ingediend. UPC en Ziggo blokkeren het HbbTV-signaal. 'Het is niet aan de overheid om deze techniek een voorkeursbehandeling te geven, dit kan ook niet op Europeesrechtelijke gronden', aldus Dekker in de brief naar de Tweede Kamer.
TNO concludeert dat het bereik van HbbTV met minder dan 1 procent van de Nederlandse huishoudens erg klein is. Dat zal vermoedelijk 30 tot 40 procent worden.
Ondertiteling voor slechthorenden wordt per 1 oktober aanstaande wel verplicht voor distributeurs om door te geven bij het signaal. Dit zal per 1 april 2015 ook voor aanbieders via internet het geval zijn.

zondag 20 april 2014

Nieuwslezer Frits Thors overleden

Voormalig nieuwslezer Frits Thors is op 104-jarige leeftijd in zijn woonplaats Laren overleden. Thors was nieuwslezer bij het NTS-Journaal van 1965 tot 1972. Hij stapte zelf op omdat hij dacht dat hij te oid was. Telegraaf-journalist Henk van der Meyden begreep nioet waarom. ' Ik vind juist dat hij iets vaderlijks heeft, zoals Ben Cartwright in Bonanza. En ik vind het altijd een genoegen hem op het scherm te zien. Te oud? Van mij mag Frits Thors nog jaren omroepen.'
Thors begon als radio-omroeper bij de AVRO en maakte zijn microfoondebuut in 1928. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij een van de weinige omroepmedewerkers die niet wilden werken voor de gelijkgeschakelde Nederlandsche Omroep. Na de bevrijding kwam hij terug bij de radio-omroep Herrijzend Nederland, waarna hij via de Wereldomroep terecht kwam in Londen en Canada. De Wereldomroep haalde Thors terug naar Nederland. Na zijn tv-carriere werkte hij nog geruime tijd voor de AVRO. Zelfs tot zijn zeventigste jaar.

zondag 6 april 2014

KRO studio's gaan verdwijnen

VitalVast en Stebru Bouw willen het voormalige KRO-complex aan de Emmastraat grotendeels slopen. Dit om de weg vrij te maken voor de bouw van 85 huurappartementen voor senioren. Tweederde van het als rijksmonument aangewezen ontwerp van architect W. Maas uit 1936 moet tegen de vlakte, inclusief de concertzaal/studio aan de Koningsstraat. Ook de dubbele villa van architect J.H. Slot aan de Julianalaan, onderdeel van het ’KRO-eiland’, moet plat. In het plan blijft alleen het voormalige entreegebouw van de KRO aan de Emmastraat staan.

woensdag 19 maart 2014

Eredivisie komende drie jaar bij NOS

De samenvattingen van het Eredivisie voetbal zijn de komende drie jaar te zien bij de NOS. Dat hebben Eredivisie Media & Marketing (EMM) en de NOS vandaag bekend gemaakt. Er is een overeenkomst gesloten met betrekking tot de seizoenen 2014/15, 2015/16 en 2016/17. De rechten op live verslag van Eredivisie wedstrijden via de radio maken eveneens onderdeel uit van de overeenkomst.
Jan de Jong, algemeen directeur NOS: “Het is mooi te merken dat iedereen het een goed idee vindt dat de samenvattingen van de Eredivisie bij de NOS blijven. De kijkers, maar ook heel EMM inclusief de clubs en de Eredivisie. Wij beschouwen dat als een groot compliment voor onze aanpak van het voetbal. Onze uitzendingen van de Eredivisie op zaterdagavond zijn succesvoller dan ooit. En NOS Studio Sport op zondagavond zeven uur hoort steevast bij de meest bekeken programma’s van de Nederlandse televisie. De kracht van ons merk is enorm.'

maandag 17 maart 2014

KPN ziet stroomversnelling in on demand tv kijken

Een ruime meerderheid van de Nederlanders onder de dertig jaar (65 procernt) verwacht over vijf jaar evenveel of meer gebruik te maken van televisie on demand dan traditioneel tv te kijken. Bijna 40 procent van de jongeren verwacht dan voornamelijk nog on demand tv te kijken waar en wanneer zij dat willen. Dat blijkt uit onderzoek van Peil.nl in opdracht van KPN.
De onderzoeksresultaten laten een duidelijk generatieverschil zien. Zo verwacht 55 procent van de vijftigplussers over vijf jaar nog altijd hoofdzakelijk traditioneel tv te kijken: live, via een televisietoestel. Bij de ondervraagden van onder de dertig ligt dat percentage op 25 procent. Jaap Postma, Directeur Consumenten bij KPN: 'We staan in Nederland op een kruispunt in ons kijkgedrag. Vooral de jongere generatie, die opgroeit met smartphones, laptops en tablets naast traditionele televisie, ziet on demand kijken als vanzelfsprekend.'

maandag 3 februari 2014

Koot & Bie op Nostalgienet

Onder de titel Nostalgie met Koot en Bie brengt NostalgieNet dit unieke duo terug op het scherm.
Voor de eerste maal op zondagavond 16 maart om 20.30 uur en vervolgens iedere zondagavond op hetzelfde tijdstip. Het programmeren van Koot en Bie past perfect in het beleid van de themazender om de meest geliefde programma’s uit het recente verleden opnieuw te kijk aan te bieden. De huidige publieke en commerciële zenders kunnen binnen hun uitzendschema’s immers niet aan deze intense wens van de kijkers voldoen.
Van 1966 tot 1998 schreven Kees van Kooten en Wim de Bie nationale televisiegeschiedenis. Dit deden zij op een nooit eerder vertoonde, uniek humoristische wijze en in tientallen programmavormen. Door het spelen van een schier eindeloze reeks ‘vaderlandse standaardtypes’ hielden zij onze samenleving een heilzame lachspiegel voor, waarin generatie na generatie zich herkende.
Onder de paraplu van het in 1974 opgerichte Simplisties Verbond bevolkte een stoet van landgenoten hun satirische podium: de heren Koot en Bie zelf, Jacobse en Van Es met hun Tegenpartij, mijnheer Foppe, het hoeksteengezin Cor, Cock en Ab van der Laak, burgemeester Van der Vaart en wethouder Hekking, moeder Carla en zoon Frank van Putten, ingenieur Walter de Rochebrune en de Vieze Man, de oudere jongeren Koos Koets en Robbie Kerkhof, de paniekerige bejaarde gebroeders Gé en Arie Temmes en zelfbenoemde Keek op de Week-deskundigen als de Nederlandicus dr. E.I. Kipping, Berendien uut Wisp, Prof. dr.ir. P. Akkermans en Oost-Europadeskundige dr. Clavan…bijna duizend uur scènes met honderden types in dik dertig jaren.
Uit deze komische stortvloed hermonteert de redactie van Nostalgienet – in nauw overleg met Kees van Kooten en Wim de Bie – programma’s van een half uur, die wekelijks wisselen en aansluiten bij het thema van de maand op NostalgieNet. Zo is Wandelen en fietsen het thema in maart, staat april in het teken van Eten en drinken, is het in mei Oorlog en vrede geblazen en zal Vrouw de maand juni beheersen. Dit lezende zal bij velen een nostalgies belletje beginnen te rinkelen: ‘Krijgen we dan in maart misschien die wielerfilm van Karel van Loenen en Wo ist Der Bahnhof in mei?’ Dat is nog niet zeker.

vrijdag 24 januari 2014

Twitter en GfK kondigen samenwerking aan

Twitter en GfK kondigen vandaag een exclusieve samenwerking aan om GfK Twitter TV Ratings in Duitsland, Oostenrijk en Nederland te introduceren. Deze nieuwe dienst geeft inzichten in de frequentie en het bereik van Twitterberichten in samenhang met televisieprogramma's en reclamecampagnes. Deze informatie is essentieel voor bedrijven werkzaam in de media om inzicht te krijgen in de groeiende populariteit van 'live' commentaar via sociale media.
Terwijl men televisie kijkt deelt het publiek meer en meer zijn mening en commentaar over het programma via Twitter. Het zogenaamde 'tweede scherm' maakt televisie tot een interactieve sociale beleving. Het bereik van de TV zenders kan ook worden vergroot omdat de berichten wijd verspreid worden onder de volgers van deze Twitter gebruikers.
De Twitter TV Ratings maakt het voor GfK mogelijk om data te leveren over de frequentie en het bereik van de twitterberichten over specifieke tv programma's. Deze nieuwe methode zal later dit jaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland worden uitgerold en het zal zenders in staat stellen inzicht te krijgen in het aanvullende publiek dat zij via sociale media bereiken. Daarnaast krijgen mediabureaus en adverteerders toegang tot betere analyses om hun cross-media campagnes te plannen en te evalueren.

maandag 20 januari 2014

Amerikaan kijkt eigenlijk nog heel traditioneel

Nog altijd een substantieel deel van de Amerikaanse consumenten kijkt televisie via een traditioneel abonnement, dus kabel, satelliet of IPTV. Het idee dat consumenten deze diensten in de ban doen en alleen nog via internet kijken, is dus onjuist. Dat stelt The Diffusion Group na uitgebreid onderzoek. Ook opvallend is dat het vooral om jonge volwassenen gaat die nog gewoon traditioneel televisie kijken. Er zijn wel verschillen in leeftijd. Hoe jonger, hoe meer er van onlinediensten gebruik wordt gemaakt.

woensdag 1 januari 2014

Nederland 1 hoogst gewaardeerde en meest bekeken tv-net van Nederland in 2013

De netten van de Nederlandse Publieke Omroep behoren tot de hoogst gewaardeerde netten van Nederland en waren gezamenlijk wederom het meest bekeken in 2013. Het jaar 2013 werd afgesloten met een totaal kijktijdaandeel van 35,3%. Met een kijktijdaandeel van 21% is Nederland 1 het meest bekeken tv-net van Nederland. De kijktijdaandelen van Nederland 2 en 3 kwamen respectievelijk uit op 7,1% en 7,2%. Daarmee stonden alle publieke tv-netten in de top 5 van de meest bekeken tv-netten van Nederland in 2013.
De publieke kinderzender Zappelin/Zapp, was in 2013 het best bekeken kanaal onder kinderen van 3 tot 12 jaar (06.30-19.30 uur). Zappelin/Zapp behaalde over 2013 een marktaandeel van 20,2%.
De vijf meest bekeken programma’s voor 2013 waren allemaal te zien op Nederland 1. In de top 25 zijn zelfs 15 plekken voor Nederland 1. Met programma’s als de inhuldiging van Koning Willem Alexander, het Eurovisie Songfestival, Boer zoekt Vrouw en het Journaal verbindt Nederland 1 alle Nederlanders. De finale van het Eurovisie Songfestival was het meest bekeken programma van 2013 met 4.890.000 kijkers.