dinsdag 25 november 2014

Hilversum: geef mediasector positieve impuls

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders roept staatssecretaris Dekker op om de mediasector komend jaar een positieve impuls te geven. Aanleiding is de behandeling van de Mediabegroting 2015 door de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer.

De gemeente Hilversum ziet dagelijks dat de mediasector onder de juiste condities een heel grote bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie en maakt zich zorgen voor de toekomst, omdat de huidige regelgeving een remmende werking kan hebben op de innovaties.  De mediasector is zich in hoog tempo aan het omvormen. Nederland en Hilversum zijn gebaat bij vernieuwing en steunen deze. Om die reden is Hilversum bestuurlijk trekker van het netwerk CLICKNL | Media&ICT binnen de Topsector Creatieve Industrie.

“In onze stad wordt 24/7 in en aan de media gewerkt”, staat in de brief van het college naar de Tweede Kamer. “Niet alleen aan televisieprogramma’s met een bereik van miljoenen, maar ook aan hoogtechnologische ontwikkeling en innovaties in de sector, waaronder vele ‘cross-overs’ met andere sectoren als zorg, gaming en ICT.”

Tegelijkertijd zijn de effecten van beleid uit Den Haag ook als eerste zichtbaar in Hilversum. “Ik hoef u maar te wijzen op de honderden ontslagen die vallen als gevolg van de bezuinigingen in de komende jaren. Niet alleen bij de publieke omroep, maar vooral ook bij commerciële partijen in de mediasector. Tevens zijn wij ons bewust van de noodzaak tot hervormen ook in het mediabestel, zoals bijvoorbeeld vermeld in het rapport De tijd staat open van de Raad voor Cultuur.”

In de brief, die ondertekend is door burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Wimar Jaeger van Media, nodigt de gemeente Hilversum Staatssecretaris Dekker en zijn woordvoerders uit de Tweede Kamer uit voor een open gesprek. Zij willen graag met de staatssecretaris spreken over het versterken van de media-industrie en de Nederlandse voortrekkersrol, vanuit zowel commercieel als publiek perspectief. Het voornemen is om dit gesprek in februari 2015 plaats te laten vinden.

maandag 24 november 2014

NOS: geen bod op de UEFA Champions League

De NOS heeft geen bod gedaan op de rechten van de UEFA Champions League voor de periode 2015-2018. De deadline daarvoor was vandaag om 12.00 uur.

Algemeen directeur Jan de Jong: “Het besluit om niet mee te bieden is een keuze. Door de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en II is de NOS gedwongen prioriteiten te stellen en keuzes te maken. De NOS vindt het daarbij van het grootste belang om de nieuwsvoorziening te ontzien en binnen het sportbudget geen geld weg te halen bij de verslaggeving van andere sporten dan voetbal; juist ook omdat andere commerciële omroepen daar weinig tot geen aandacht aan besteden. Niet bieden op de grootste en belangrijkste clubcompetitie ter wereld is dus een rechtstreeks gevolg van dat beleid. Het is niet anders. Jammer is het wel. Vanwege het journalistieke belang, maar ook omdat de UEFA Champions League voor een uniek bereik onder jongeren zorgt. Gemiddeld kijkt 21,5% in de leeftijdsgroep 15-34 jaar naar dit voetbal. Het weekbereik van de jongerenzender NPO 3 neemt met 16% toe door de UEFA Champions League. Geen enkel ander programma scoort vergelijkbare cijfers.”

Publieke omroep moet ook online meer kunnen experimenteren

De publieke omroep moet op alle platforms actief zijn. Om zijn publieke taak uit te kunnen oefenen moet het aanbod daar zijn waar het publiek is en waar het publiek zich naartoe beweegt. Dit is in toenemende mate het internet en on demand-aanbod. Dat zegt staatsecretaris Sander Dekker in een beleidsnotitie Sander Dekker die vandaag met de Kamer wordt besproken.

Programma’s bereiken het publiek steeds meer via het open internet in plaats van via de traditionele omroepnetwerken, stelt Dekker vast. Het traditionele onderscheid tussen contentaanbieders en distributeurs verdwijnt bovendien snel, waardoor de media en telecommunicatiesector steeds meer met elkaar verweven raken. Distributeurs hebben zich ontwikkeld tot multimediale bedrijven (pakketaanbieders) die zelf ook content aankopen en rechtstreeks distribueren buiten omroepen om.

dinsdag 18 november 2014

Breder zenderaanbod zorgt voor extra tevreden televisiekijker

Kijkers die de keuze hebben uit meer zenders blijken extra tevreden te zijn. Dat blijkt uit de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media. Gemiddeld geven Nederlanders hun televisieabonnement het cijfer 7,5. Zo’n driekwart van de respondenten vindt het zenderaanbod compleet en overweegt niet van abonnement te veranderen.

Het Commissariaat heeft dit onderzoek onder meer uitgevoerd om de effecten te bekijken van de wetswijziging Must Carry die staatssecretaris Dekker per 1 januari heeft doorgevoerd. Met de Must Carry is bepaald dat digitale zenderpakketten uit tenminste 30 zenders moeten bestaan. Daarnaast moeten aanbieders van digitale zenderpakketten de Nederlandse en Vlaamse publieke zenders verplicht doorgegeven. Toezichtmaatregelen van het Commissariaat hebben er onder meer in geresulteerd dat Digitenne vanaf 1 oktober alle drie de Vlaamse zenders doorgeeft.

Het onderzoek is een momentopname die relatief kort na de inwerkingtreding van de Must Carry regelgeving heeft plaatsgevonden. Aangezien het effect van de wetswijziging op de langere termijn nog moet blijken, blijft het Commissariaat de invulling van de zenderpakketten en de tevredenheid van de kijker nauwlettend volgen. In 2015 vindt een vergelijkbaar onderzoek plaats. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in de Mediamonitor 2015.