vrijdag 14 augustus 2015

Regionale omroep investeert met eigen plan in kracht van de regio

De regionale omroepen zien geen reden het eigen plan waarmee men 17 miljoen wil bezuinigen te wijzigen op basis van het gisteren verschenen advies van de Raad voor Cultuur. De Raad pleit daarin voor een soort van BBC-model en een ander type bestuur. Volgens de koepel van regionale omroepen ROOS voorziet het eigen voorstel het beste in een slagvaardige regionale omroep die de regionale verankering niet verloren laat gaan.

 “Wat de Raad voor Cultuur voorstelt is een kopie van het Hilversumse NPO-model, met een landelijk bestuur dat geen enkele binding met de regionale mediabedrijven heeft. Dat is ons teveel een ivorentoren-model,” aldus Jack de Vries, voorzitter van ROOS. “Er is geen enkel draagvlak voor in de sector, waardoor het in de praktijk een niet werkend conflictmodel zal worden. Ons model voorziet juist wel in een slagvaardig bestuur dat binding met de inhoud en regio houdt.”

De oproep van de Raad voor Cultuur tot nauwe samenwerking met andere mediaorganisaties wordt door het ROOS-bestuur omarmd. Met de NOS werken de regionale omroepen aan een gezamenlijk nieuwsprogramma met landelijk/internationaal nieuws aangevuld met een regionaal bulletin. Met de lokale omroepen zijn er verspreid over het land al talloze samenwerkingen waardoor content en kennis worden gedeeld. ROOS wil dat netwerk verder uitbouwen tot een professionele fijnmazige nieuwsvoorziening in het hele land, om de teloorgang van de regionale journalistiek een halt toe te roepen. Met de kranten wil de regionale omroep ook graag samenwerken, maar die behoefte moet wel aan beide kanten bestaan. Dat lijkt vooralsnog niet het geval.

Het idee van de Raad voor Cultuur om de radiostations van de regionale omroep onder te dompelen in een zogeheten syndicatiemodel analoog aan het Belgische Radio 2 (een landelijke zender met regionale spitsblokken) wijzen de omroepen krachtig af. Regionale radio is publieke marktleider in Nederland. ROOS zegt open te staan voor nieuwe modellen, al dan niet collectief toegepast, maar wil niet achteloos een massale groep van miljoenen luisteraars terzijde schuiven.

Het BBC-model waarvoor de Raad pleit gaat er volgens ROOS aan voorbij dat regionale omroepen meer zijn dan nieuwsorganisaties. Achtergronden en evenementen maken de omroepen tot verbindende factor en dat vereist een eigen kanaal op radio en tv. Dat gaat in het BBC-model verloren, waarmee het kind met het badwater wordt weggegooid, aldus ROOS.

De regionale omroepen moeten volgens afspraken in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II vanaf 2017 in totaal 17 miljoen bezuinigen. De huidige 13 omroepen willen dat opvangen door de organisaties te bundelen tot vijf mediabedrijven die op het gebied van techniek en overhead centraal beleid gaan voeren. Inhoudelijk gaan de omroepen juist fijnmaziger opereren. Het plan van ROOS is vier maanden geleden gepubliceerd. Ondanks de opgelegde bezuinigingen moet het leiden tot verbetering van de regionale journalistiek. De verwachting is dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het binnenkort naar de Tweede Kamer zal sturen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten