maandag 6 juni 2016

Raad van Toezicht nieuwe Regionale Publieke Omroep benoemd

Met de benoeming van een Raad van Toezicht is op 1 juni 2016 de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) van start gegaan. De nieuwe koepelorganisatie gaat uitvoering geven aan een recente wijziging van de mediawet, waardoor de huidige 13 regionale omroepen vanaf 2017 een gezamenlijke concessie krijgen. De RPO voert vanaf dan gezamenlijk beleid voor de gehele regionale omroepsector en zal gezamenlijk worden gefinancierd.

De nieuwe onafhankelijke Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Rein van der Kluit, Babette Aalberts, Daniëlle Jansen Heijtmajer, Maria Henneman en Roeland Stekelenburg en zal op korte termijn een kwartiermaker aanstellen die de concessieaanvraag en de begroting 2017 gaat voorbereiden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn via een open procedure door een onafhankelijk bureau geworven.

De voordracht is één op één overgenomen door de staatssecretaris Sander Dekker van OCW.
De nieuwe structuur van de Regionale Publieke Omroep is mede gebaseerd op een plan van de huidige 13 regionale omroepen en moet leiden tot een sterkere publieke regionale journalistiek, een slagvaardigere regionale publieke omroep en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de regionale publieke taak.

De efficiencyslag is nodig om ook de structurele bezuiniging van 17 miljoen euro per 1 januari 2017 te realiseren. Daarom gaan de 13 regionale omroepen vanaf 2017 intensief samenwerken op het gebied van ondersteunende diensten, terwijl de omroepen in de regio hun belangrijke werk in onafhankelijkheid kunnen blijven doen.

Dekker: 'Met de oprichting van de RPO zetten we een belangrijke stap naar een slagvaardigere regionale omroep. De 13 bestaande regionale omroepen bundelen hun krachten zodat ze maximaal kunnen focussen op waar het echt om gaat: het maken van goede journalistieke producties in het hart van de regio.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten