woensdag 31 oktober 2012

Kleine publieke omroepen blij met garantie voortbestaan

De levensbeschouwelijke publieke omroepen zijn blij dat het nieuwe kabinet heeft besloten dat zij ook in de toekomst deel blijven uitmaken van het omroepbestel. Het regeerakkoord is op dat punt heel helder. De kleine publieke omroepen (2.42-omroepen) IKON, HUMAN, RKK, BOS, OHM, Joodse Omroep en ZvK zijn van belang en worden ondergebracht bij bestaande omroeporganisaties. Dit besluit was al genomen door het vorige kabinet en wordt nu dus overgenomen in het regeerakkoord. Hiermee is het voortbestaan van de kleine publieke omroepen gegarandeerd. Wel maken de omroepen zich zorgen over hun financiering.
De wijze waarop de financiering geregeld is, verandert als het aan het nieuwe kabinet ligt. De kleine publieke omroepen worden dan niet meer geoormerkt door de overheid gefinancierd. "Logisch gevolg van het regeerakkoord is dat wij straks net als alle andere omroepen geld krijgen van de NPO", zegt Bert Janssens van HUMAN. "Waar het geld vandaan komt is in feite niet van belang. Het gaat om het maken van onze onderscheidende publieke programmering."
De kleine publieke omroepen zijn vooral blij dat duidelijk is dat hun voortbestaan niet ter discussie staat. IKON-bestuurder Ton F. van Dijk: "We kunnen nu weer vooruit kijken en ons volledig gaan concentreren op het maken van onze succesvolle programma’s zoals Het Vermoeden."
Volgens Alfred Edelstein van de Joodse Omroep leveren de kleine omroepen een "fundamentele bijdrage aan de maatschappelijke diversiteit van de publieke omroep die niet gemist kan worden". De kleine publieke omroepen hebben hun bedrijfsmatige activiteiten gedeeltelijk ondergebracht bij KRO, VPRO en NTR. "Dit leidt tot besparing van overheadkosten en zorgt ervoor dat er meer geld beschikbaar is voor het maken van programma's. De IKON maakt bijvoorbeeld ieder jaar 20 nieuwe levensbeschouwelijke documentaires die van groot belang zijn voor de publieke omroep als geheel. Dat wil ook het nieuwe kabinet behouden. Een goede zaak", aldus Van Dijk.

donderdag 4 oktober 2012

Televizierringen Piet Römer naar Beeld en Geluid

De drie Televizierringen die acteur Piet Römer in zijn carrière heeft gewonnen, zijn vanmiddag in het bijzijn van de familie Römer aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid overgedragen. De drie zonen Peter, Paul en Bart  Römer overhandigden de ringen aan algemeen directeur van Beeld en Geluid Jan Müller.
Piet Römer, die op 17 januari overleed, won drie Televierringen voor de programma's Stiefbeen  en  Zoon (1964), 't Schaep met de 5 Pooten (1970) en voor Baantjer (1997). De ringen krijgen een plek in de experience van Beeld en Geluid. Na de overdracht van de ringen, overhandigde Peter Römer aan Piets kleinzoon Thijs Römer de door hem geschreven biografie over zijn vader;  Piet Römer, een leven in verhalen. Deze biografie is uitgegeven door Xander Uitgeverij.

woensdag 3 oktober 2012

Hart van Nederland nu was het Journaal van toen

sitestat

dinsdag 2 oktober 2012

Amerikaans kind vier uur per dag blootgesteld aan 'achtergrondtv'

Een Amerikaans kind (8 maanden tot 8 jaar) is op een normale dag gemiddeld bijna vier uur blootgesteld aan achtergrondtelevisie (‘background television’). Bij zowel jongere kinderen als Afro-Amerikaanse kinderen is dit meer, gemiddeld 5,5 uur per dag. Kinderen uit de armste gezinnen worden bijna zes uur per dag blootgesteld. Kinderen uit gezinnen die de televisie aanlieten wanneer niemand keek, en kinderen die een tv op hun slaapkamer hadden, werden meer blootgesteld aan achtergrondtv.
Dit zijn de resultaten van onderzoek uitgevoerd door Jessica Piotrowski van de Universiteit van Amsterdam met collega’s van de University of North Carolina en de University of Iowa. Hun studie, ‘Background Television in Homes of U.S. Children’, is gisteren gepubliceerd in het vakblad Pediatrics.
Meer dan 1400 ouders namen deel aan het onderzoek. Aan ze werd gevraagd om door middel van een 24-uurs dagboek de blootstelling van hun kind aan achtergrondtv te rapporteren. Ook werd de ouders gevraagd om relevant mediagebruik aan te geven: het aantal televisies in huis, het aantal televisies in slaapkamers en hoe vaak de tv thuis aan stond.
De American Academy of Pediatrics waarschuwde onlangs voor ‘background television’, vooral in gezinnen met kinderen jonger dan 2 jaar, omdat het functioneren van de kinderhersenen en de sociale interactie erdoor geschaad kan worden.