dinsdag 3 juli 2012

Woelig jaar voor televisie

Over een periode van tien jaar schommelt de gemiddelde dagelijkse kijktijd tussen de 179 (2002) en 195 minuten (2005). In 2011 wordt er dagelijks gemiddeld 191 minuten naar de televisie gekeken. De zenders met het grootste marktaandeel zijn Nederland 1, RTL4 en SBS6. Het aandeel van de categorie ‘overige zenders’ neemt gestaag toe naar 9 procent in 2011. Ook het aandeel van ‘hd’ neemt licht toe. Dat staat in de Mediamonitor 2011 van het Commissariaat voor de Media.
In 2011 weten zeven televisiezenders dagelijks meer dan 20 procent van de bevolking te bereiken. De zender met het grootste bereik is Nederland 1 met 52 procent. RTL4 volgt met 43 procent en SBS6 met 34 procent. Bijna alle zenders verliezen bereik ten opzichte van 2010. De regionale publieke omroepen hebben te maken met een daling van 17 naar 16 procent. Landelijk hebben de regionale publieke omroepen een marktaandeel van 1,7 procent. Per provincie is het marktaandeel van deze omroepen in 2011 het grootst in Groningen en Friesland. Drenthe komt op de derde plek. Ten opzichte van 2007 hebben vooral Overijssel en Zeeland te maken met een daling, al vertonen ze in 2011 een lichte stijging.
De verhouding tussen digitale en analoge aansluitingen is aan het verschuiven. ‘Alleen analoog’ heeft in 2007 een aandeel van bijna 60 procent; in 2011 is dat nog slechts 23 procent. In absolute aantallen groeit het aantal aansluitingen van digitale radio/televisie van 3 miljoen in 2007 naar 6 miljoen in 2011. Drie partijen maken de dienst uit op de markt van digitale radio/televisieaansluitingen: Ziggo, KPN en UPC hebben aandelen van respectievelijk 35, 23 en 17 procent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten