maandag 16 december 2013

Onthulling station Hilversum Media Park

Foto Jos van Zetten
Vanmorgen vroeg is station Hilversum Noord officieel omgedoopt tot station Hilversum Media Park. Dat is de nieuwe naam van het station met ingang van de dienstregeling 2014 van de NS. Het stationsnaambord is onthuld door regiodirecteuren De Vries van ProRail, Luiten van NS, wethouder Boot van de gemeente Hilversum, gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland en directeur Zwerver van het Media Park. Reizigers kregen een reep chocola met op de wikkel de naam Hilversum Media Park om dit feestelijke moment te vieren.
Het station Hilversum Media Park bestaat sinds 1974. Eerder heette het "Hilversum NOS" en vervolgens "Hilversum Noord". Na de opening van de loopbrug over het spoor, in 2011, hadden de gemeente en de eigenaar van het Media Park de wens om de stationsnaam om te dopen. Maar dat gaat niet zomaar. Een stationsnaam wijzigen brengt allerlei aanpassingen met zich mee achter de schermen.
En toen het eenmaal zo ver was, volgde de officieuze onthulling sneller dan verwacht. De nieuwe naamborden waren namelijk al opgehangen en een nieuwsgierige reiziger kon niet wachten om de naam al te onthullen. Dat was vorige maand. Maar het station is vandaag echt officieel omgedoopt.

maandag 9 december 2013

Documentaires, nieuws en sport in ideale digitale zenderpakket

Met een wijziging van de Mediawet worden de programmaraden begin 2014 afgeschaft. Daarmee verliezen consumenten invloed op het tv-pakket. Volgens de nieuwe bepalingen moet iedere pakketaanbieder ten minste 30 televisiekanalen aanbieden in het standaard digitaal pakket. Daarbij zitten in ieder geval de zogenoemde ‘must carryzenders'. De overige zenders kan de aanbieder zelf bepalen.
TNS Nipo heeft in opdracht van kabelraden.nl onderzoek gedaan naar het ‘ideale digitale zenderpakket' en tevredenheid van klanten.Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

•10 procent van de respondenten kijkt nog analoog tv, 88 procent digitaal. Analoge kijkers zijn vaker vrouw en wonen vaker in de Randstad. Analoge tv-kijkers switchen niet naar digitaal omdat ze voor hun gevoel tevreden zijn en alle zenders hebben die zij willen. Ze zijn daarnaast niet bereid om (meer) geld uit te geven aan digitale televisie of een nieuw tv-toestel.

•61 procent van de respondenten heeft een standaardpakket digitaal pakket.
Bijna een kwart van de digitale kijkers kijkt dagelijks of bijna iedere dag uitgesteld televisie. De dagelijkse kijkers doen dat heel lang, gemiddeld bijna 2 uur per dag.

Op de vraag naar zenders die niet het pakket zitten, maar die men wel graag zou willen zien noemen analoge kijkers uiteraard vaker een aantal zenders.

Analoge kijkers willen vooral het volgende toevoegen:
1 National Geographic Wild29
2 Holland Doc 29
3 Discovery World 28
4 Weer en Verkeer22
5 Journaal 24 22
6 History 18
7 24 Kitchen 18

Categorieën
In het onderzoek is ook gevraagd naar categorieën zenders die men in ieder geval in het pakket wil zien. Dit blijken achtereenvolgens: algemene zenders, documentaire zenders, nieuwszenders, sportzenders, Engelstalige zenders, kinderprogramma's, muziekzenders, jongerenzenders, Lifestyle, Cultuur, Duitstalige zenders en tot slot Franstalige zenders.

Top 2 score: (zeer) belangrijk Totaal
1 Algemeen ( vb. NED 1,2,3, RTL4, SBS6) 89
2 Documentaire (vb. National Geografic) 51
3 Nieuws ( vb. CNN) 34
4 Sport (vb.Eurosport) 29
5 Engelstalig 26
6 Kinderprogramma's (vb. Nickelodeon) 20
7 Muziek ( vb. Slam!FM, 538) 19
8 Jongeren ( vb. MTV, Comedy Central) 16
9 Lifestyle (vb. TLC, RTL Lounge, Fox Life) 14
10 Cultuur ( vb. Cultura24, BravaNL) 11
11 Duitstalig 11
12 Franstalig 2

De ondervraagden blijken over het algemeen tevreden over hun tv-aanbieder: 93 procent is (zeer) tevreden. Ze hebben dan ook weinig neiging om over te stappen. Slechts 1 op de 3 respondenten geeft aan mogelijk te veranderen als het aantal digitale zenders in hun pakket wordt beperkt. Ook slechts 1 op de 3 is in het verleden al eens overgestapt. Overstappen wordt over het algemeen niet als heel lastig gezien, maar als iets dat tijd kost en gedoe op kan leveren terwijl ze nu ook al tevreden zijn.

Analoge tv-kijkers gaan niet over op digitaal omdat ze nu al tevreden zijn en alle zenders hebben die zij willen. Ze zijn daarnaast niet bereid om (meer) geld uit te geven aan digitale televisie of een nieuw tv-toestel.

Het onderzoek vond in oktober 2013 plaats onder 1000 respondenten.

dinsdag 3 december 2013

Ondertitels in zelfde taal helpen om vreemde taal te leren

Wie naar een televisieprogramma kijkt in een vreemde taal, met ondertitels in diezelfde taal, begrijpt niet alleen beter wat er gezegd wordt, maar leert ook sneller nieuwe woorden. Dat blijkt uit onderzoek van iMinds – ITEC KU Leuven Kulak.
Voor haar doctoraalscriptie ‘Watch and Learn?!’ bestudeerde Maribel Montero Perez de impact van verschillende types Franse ondertitels bij Franstalig videomateriaal. Ze keek daarbij naar luisterbegrip en woordenschatverwerving van Frans als vreemde taal. “Nederlandstalige eerstejaarsstudenten rechten en economie met een gemiddeld tot hoog niveau Frans werden in vijf verschillende groepen ingedeeld. Elke groep kreeg een ander type ondertitels te zien bij het bekijken van enkele videofragmenten”, zegt Montero Perez. “Authentieke Franse tv-reportages verrijkten we met volledige ondertitels, volledige ondertitels met gemarkeerde kernwoorden, kernwoord-ondertitels, of kernwoord-ondertitels met een ‘on demand’ opvraagbare vertaling van het kernwoord. Die vier situaties vergeleken we met een controlegroep die geen ondertitels te zien kreeg.”
De studenten uit de vier groepen met ondertitels scoorden beduidend beter op de woordenschattesten dan de controlegroep. “In die woordenschattest kwamen verschillende deelaspecten aan bod, zoals vormherkenning, betekenisherkenning en vertaling”, verduidelijkt Montero Perez. Enkel wat het deelaspect vertaling betrof, haalden de studenten die toegang hadden tot de vertaling een duidelijk hogere score dan de andere groepen. Voor algemeen luisterbegrip scoorden studenten met volledige ondertitels het best.
Uit de bevraging achteraf bleek dat de studenten de aanwezigheid van volledige ondertitels in dezelfde taal erg waardeerden. “Het meest gehoord was de opmerking dat de ondertitels hen hielpen om de klankstroom van de vreemde taal te decoderen en op die manier de algemene inhoud beter te begrijpen en nieuwe woorden op te merken.”
Met eyetracking-technologie werd de tijdsduur van de fixatie op bepaalde woorden gemeten, in dit geval 'frôler le naufrage'. De onderzoekers stelden een positief verband vast tussen de fixatietijd op een ongekend woord in de volledige ondertitels en de score op dat woord in de woordenschattest.
Om ook objectief te kunnen meten of de studenten de ondertitels wel effectief bekeken, maakte de onderzoekster gebruik van eyetracking-technologie (zie illustratie hierboven). “Door de oogbeweging van de student in kaart te brengen en de tijdsduur van de fixatie op bepaalde woorden te meten, konden we hun ondertitel-leesgedrag achterhalen. Zo vonden we een positief verband tussen de fixatietijd op een ongekend woord in de volledige ondertitels en de score op dat woord in de test.”
De VRT evolueerde tussen 2007 en 2012 van 56% naar 94% ondertitelde Nederlandstalige programma’s via Teletekst-pagina 888, en ook de commerciële zenders met een groot marktaandeel zijn sinds 2012 verplicht om hun ondertitelingspercentage gradueel te verhogen tot 65% of 75% van hun Nederlandstalig programma-aanbod. “Die evolutie is dus niet enkel voor doven en slechthorenden welgekomen, maar kan ook tv-kijkende anderstaligen helpen om hun woordenschatkennis sneller uit te breiden en op die manier hun taalvaardigheid te verbeteren”, besluit Montero Perez.